Вакантні посади

Оголошення

про заміщення вакантних посад

Державний природознавчий музей НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу ландшафтного та біотичного різноманіття.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

  1. Наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидата наук);
  2. Не менше п’яти років досвіду наукової роботи;
  3. Володіння сучасними методами природничої музеології, фондової та експозиційної діяльності;
  4. Не менше 10 публікацій за останні п’ять років, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Перелік необхідних документів:

1) письмова заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копія документа, що посвідчує особу;

3) заповнена особова картка (анкета) встановленого зразка;

4) автобіографія;

5) копія трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмова згода на обробку персональних даних.

Претенденти, які працюють в Державному природознавчому музеї НАН України подають лише заяву про участь у конкурсі.

Документи подаються особисто або надсилаються поштою до 18 січня 2019 року за адресою: 79008, м. Львів, вул. Театральна, 18, тел. 235-69-17. За додатковою інформацією звертатись до старшого інспектора Павлів І.М.

Положення про заміщення посад наукових працівників

Наказ про затвердження переліку учасників конкурсу на заміщення вакантної посади

Співпраця з музеєм