Вакантні посади

ОГОЛОШЕННЯ

про заміщення вакантних посад

Державний природознавчий музей НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: молодшого наукового співробітника відділу музейного документування біоресурсів;

молодшого наукового співробітника відділу біосистематики та еволюції;

молодшого наукового співробітника відділу біотичного та ландшафтного різноманіття;

молодшого наукового співробітника відділу прикладної музеології.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантні посади молодшого наукового співробітника:

  1. Наявність наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) в галузі природничих наук або вища освіта  не  нижче  другого (магістерського) рівня;
  2. Володіння сучасними методами організації наукових досліджень та основними принцами науково-фондової та виставкової діяльності.

 

Перелік необхідних документів:

  • письмова заява на ім’я директора про участь у конкурсі;
  • копія документа, що посвідчує особу;
  • заповнена особова картка (анкета) встановленого зразка;
  • автобіографія;
  • копія трудової книжки (за наявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового  квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); 
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
  • письмова згода на обробку персональних даних.

Претенденти, які працюють в Державному природознавчому музеї НАН України подають лише заяву про участь у конкурсі.

Документи подаються особисто або надсилаються поштою  до 25 березня 2019 року за адресою: 79008, м. Львів, вул. Театральна, 18, тел. 235-69-17. За додатковою інформацією звертатись до старшого інспектора Павлів І.М.

Положення про заміщення посад наукових працівників

Наказ про затвердження переліку учасників конкурсу на заміщення вакантних посад

Наказ про затвердження результатів конкурсу

Співпраця з музеєм